Ukraine national football team statistics and records: oldest players

Competitions:

Oldest Ukraine players

Ukraine's oldest players, and their age in years and days on the occasion of their most recent appearance, starting or coming on as a substitute.

For each player age is given in days, and in years and days, from their date of birth.

Player Age (Y:d) Age (days) Match
Anatoliy Tymoshchuk 37:83 13598 21 Jun 2016
	
v Poland
Oleksandr Shovkovskiy 37:57 13572 29 Feb 2012
	
v Israel
Vyacheslas Shevchuk 37:34 13549 16 Jun 2016
	
v Northern Ireland
Andrey Pyatov 36:344 13493 07 Jun 2021
	
v Cyprus
Oleksandr Horyainov 36:338 13487 01 Jun 2012
	
v Austria
Ruslan Rotan 36:149 13298 27 Mar 2018
	
v Japan
Andriy Shevchenko 35:263 13047 19 Jun 2012
	
v England
Oleg Luzhny 35:35 12819 10 Sep 2003
	
v Spain
Oleksandr Kucher 34:227 12646 06 Jun 2017
	
v Malta
Andriy Dikan 34:227 12646 29 Feb 2012
	
v Israel
Edmar 34:117 12536 12 Oct 2014
	
v North Macedonia
Júnior Moraes 33:361 12415 31 Mar 2021
	
v Kazakhstan
Andrey Husin 33:268 12322 06 Sep 2006
	
v Georgia
Olexander Horshkov 33:213 12267 10 Sep 2003
	
v Spain
Yuri Maksymov 33:129 12183 17 Apr 2002
	
v Georgia
Viktor Skrypnyk 33:84 12138 12 Feb 2003
	
v Turkey
Yevgen Seleznyov 33:47 12101 06 Sep 2018
	
v Czech Republic
Marlos 33:13 12067 21 Jun 2021
	
v Austria
Oleg Husyev 32:334 12022 24 Mar 2016
	
v Cyprus
Andrej Voronin 32:330 12018 15 Jun 2012
	
v France
Vladislav Vashchuk 32:323 12011 21 Nov 2007
	
v France
Serhii Fedorov 32:276 11964 21 Nov 2007
	
v France
Serhiy Nazarenko 32:272 11960 14 Nov 2012
	
v Bulgaria
Maxim Kalinichenko 32:223 11911 06 Sep 2011
	
v Czech Republic
Sergei Popov 32:141 11829 10 Sep 2003
	
v Spain
Sergei Rebrov 32:95 11783 06 Sep 2006
	
v Georgia
Olexandr Holovko 32:43 11731 18 Feb 2004
	
v Libya
Sergei Turyanski 31:358 11681 15 Mar 1994
	
v Israel
Vyacheslav Kernozenko 31:354 11677 24 May 2008
	
v Netherlands
Taras Stepanenko 31:325 11648 29 Jun 2021
	
v Sweden
Andriy Yarmolenko 31:253 11576 03 Jul 2021
	
v England
Oleg Kuznetzov 31:236 11559 13 Nov 1994
	
v Estonia
Artem Fedetskyi 31:203 11526 15 Nov 2016
	
v Serbia
Valentyn Sliusar 31:198 11521 01 Apr 2009
	
v England
Aleksiey Mykhaylychenko 31:196 11519 12 Oct 1994
	
v Slovenia
Vladimir Yezerskiy 31:190 11513 24 May 2008
	
v Netherlands
Dmytro Shutkov 31:64 11387 07 Jun 2003
	
v Armenia
Gennadi Litovchenko 31:63 11386 13 Nov 1994
	
v Estonia
Evgeny Levchenko 31:39 11362 11 Feb 2009
	
v Serbia
Oleg Shelayev 31:15 11338 21 Nov 2007
	
v France
Sergei Konovalov 30:347 11305 12 Feb 2003
	
v Turkey
Yevhen Konoplyanka 30:339 11297 03 Sep 2020
	
v Switzerland
Mykhailo Starostyak 30:330 11288 08 Sep 2004
	
v Kazakhstan
Yuri Kalytvyntsev 30:329 11287 31 Mar 1999
	
v Iceland
Mykyta Kamenyuka 30:294 11252 24 Mar 2016
	
v Cyprus
Denys Boyko 30:291 11249 16 Nov 2018
	
v Slovakia
Igor Petrov 30:287 11245 13 Nov 1994
	
v Estonia
Roman Bezus 30:276 11234 29 Jun 2021
	
v Sweden
Yevhen Khacheridi 30:238 11196 23 Mar 2018
	
v Saudi Arabia
Sergei Nagornyak 30:224 11182 17 Apr 2002
	
v Georgia
Oleg Protasov 30:215 11173 07 Sep 1994
	
v Lithuania
Sergiy Kormiltsev 30:208 11166 18 Aug 2004
	
v England
Marko Dević 30:207 11165 22 May 2014
	
v Niger
Serhiy Valyayev 30:197 11155 01 Apr 2009
	
v England
Oleksandr Kovpak 30:193 11151 14 Aug 2013
	
v Israel
Dmytro Tyapushkin 30:142 11100 29 Mar 1995
	
v Italy
Serhiy Kryvtsov 30:110 11068 03 Jul 2021
	
v England
Serhiy Sydorchuk 30:62 11020 03 Jul 2021
	
v England
Oleksandr Grytsay 30:51 11009 21 Nov 2007
	
v France
Serhiy Kravchenko 30:44 11002 07 Jun 2013
	
v Montenegro
Oleg Krasnopyorov 30:43 11001 07 Sep 2010
	
v Chile
Yevhenii Makarenko 30:43 11001 03 Jul 2021
	
v England
Volodymyr Horilyi 30:30 10988 11 Nov 1995
	
v Italy
Artem Kravets 30:3 10961 07 Jun 2019
	
v Serbia
Andriy Nesmachnyi 29:347 10940 10 Feb 2009
	
v Slovakia
Yuriy Martynov 29:292 10885 25 Mar 1995
	
v Croatia
Yuri Dmytrulin 29:280 10873 17 Nov 2004
	
v Turkey
Serhiy Shyshchenko 29:272 10865 12 Oct 2005
	
v Japan
Valerii Vorobyov 29:215 10808 18 Aug 1999
	
v Bulgaria
Ivan Hetsko 29:205 10798 29 Oct 1997
	
v Croatia
Sergei Skachenko 29:179 10772 17 May 2002
	
v Yugoslavia
Sergei Serebrennikov 29:179 10772 28 Feb 2006
	
v Azerbaijan
Volodymyr Mykytin 29:163 10756 09 Oct 1999
	
v Russia
Volodymyr Musolitin 29:162 10755 21 Aug 2002
	
v Iran
Mykola Morozyuk 29:140 10733 06 Jun 2017
	
v Malta
Maksym Levytskyi 29:120 10713 27 Mar 2002
	
v Romania
Andrey Vorobei 29:117 10710 26 Mar 2008
	
v Serbia
Sergei Shmatovalenko 29:101 10694 01 May 1996
	
v Turkey
Igor Plastun 29:85 10678 14 Nov 2019
	
v Estonia
Oleksandr Radchenko 29:84 10677 12 Oct 2005
	
v Japan
Yaroslav Rakytskyy 29:73 10666 16 Oct 2018
	
v Czech Republic
Vladimir Musolitin 29:68 10661 19 May 2002
	
v Belarus
Tymerlan Huseynov 29:58 10651 23 Mar 1997
	
v Moldova
Olexsandr Karavaiev 29:30 10623 03 Jul 2021
	
v England
Taras Mykhalyk 29:17 10610 14 Nov 2012
	
v Bulgaria
Olexei Gai 29:4 10597 11 Nov 2011
	
v Germany
Yevhen Shakhov 28:352 10579 17 Nov 2019
	
v Serbia
Andrei Telesnenko 28:351 10578 29 Mar 1995
	
v Italy
Oleksandr Yevtutchok 28:220 10447 19 Aug 1998
	
v Georgia
Evgeny Dragunov 28:195 10422 26 Aug 1992
	
v Hungary
Sergiy Kandaurov 28:181 10408 31 May 2000
	
v England
Kyrylo Kovalchuk 28:160 10387 18 Nov 2014
	
v Lithuania
Pavlo Ksyonz 28:157 10384 08 Jun 2015
	
v Georgia
Serhiy Kovalev 28:157 10384 26 Apr 2000
	
v Bulgaria
Vitaliy Reva 28:138 10365 02 Apr 2003
	
v Latvia
Andrey Vasilitchuk 28:102 10329 23 Oct 1993
	
v USA
Oleksandr Rykun 28:101 10328 15 Aug 2006
	
v Azerbaijan
Mykola Ishchenko 28:89 10316 06 Jun 2011
	
v France
Oleg Suslov 28:86 10313 29 Mar 1997
	
v Albania
Roman Maksymyuk 28:85 10312 07 Sep 2002
	
v Armenia