USA national football team statistics and records: appearances - 1961

Competitions:

Most USA appearances

Who made the most appearances for USA during the 1961 season?

Both starting and substitute appearances are included.

Player Caps First Latest
Al Zerhusen 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Kenneth Finn 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Willy Freitag 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Eddie Murphy 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Joseph Krische 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
John P Traina 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Zenon Snylyk 3 06 Nov 1960 05 Feb 1961
Helmut Bicek 2 06 Nov 1960 13 Nov 1960
Karl Fister 2 06 Nov 1960 13 Nov 1960
Alex Ely 2 06 Nov 1960 13 Nov 1960
Henry Noga 2 06 Nov 1960 13 Nov 1960
Abbie Wolanow 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961
Walter Ronge 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961
Helmut Michael 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961
Tony Bonezzi 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961
Carlos Bustamente 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961
Adolf Bachmeier 1 05 Feb 1961 05 Feb 1961