Denmark national football team statistics and records: youngest players

Competitions:

Youngest Denmark players

Denmark's youngest players, and their age in years and days on the occasion of their most recent appearance, starting or coming on as a substitute.

For each player age is measured in days, and in years and days, from their date of birth to the day of their first appearance.

Player Age (Y:d) Age (days) Match
Kai Hansen -5:318 -1508 30 Jun 1936
	
v Finland
Helge Jorgensen -1:269 -96 13 Jun 1937
	
v Norway
Allan Arenfeldt Olesen 17:255 6465 31 Jan 2000
	
v Sweden
Harald Nielsen 17:331 6541 23 Sep 1959
	
v Czechoslovakia
Michael Laudrup 17:364 6574 15 Jun 1982
	
v Norway
Ove Andersen 18:2 6577 03 Jul 1955
	
v Iceland
Christian Eriksen 18:17 6592 03 Mar 2010
	
v Austria
Valdemar Laursen 18:50 6625 20 Oct 1918
	
v Sweden
Poul 'Tist' Nielsen 18:130 6705 05 May 1910
	
v England
Viktor Fischer 18:158 6733 14 Nov 2012
	
v Turkey
Michael Johansen 18:197 6772 05 Feb 1991
	
v Malaysia
Johannes Ploger 18:200 6775 20 Oct 1940
	
v Sweden
Mathias Jørgensen 18:210 6785 19 Nov 2008
	
v Wales
Nicklas Bendtner 18:212 6787 16 Aug 2006
	
v Poland
Axel Hansen 18:256 6831 02 Oct 1927
	
v Germany
Eigil Thielsen 18:298 6873 11 Jun 1933
	
v Norway
Fritz Tarp 18:317 6892 16 Jun 1918
	
v Norway
Peter Moller 18:318 6893 05 Feb 1991
	
v Malaysia
Simon Busk Poulsen 18:337 6912 10 Sep 2003
	
v Romania
Jan Molby 18:346 6921 15 Jun 1982
	
v Norway
John Danielsen 18:351 6926 29 Jun 1958
	
v Norway
Ernst Nilsson 19:18 6958 10 Oct 1920
	
v Sweden
Alex Friedmann 19:21 6961 17 Oct 1937
	
v Finland
Pierre-Emile Højbjerg 19:29 6969 03 Sep 2014
	
v Turkey
Alf Olsen 19:32 6972 06 Oct 1912
	
v Germany
Kasper Dolberg 19:36 6976 11 Nov 2016
	
v Kazakhstan
Helmuth Sobirk 19:55 6995 03 Nov 1935
	
v Netherlands
Andreas Christensen 19:58 6998 08 Jun 2015
	
v Montenegro
Brian Laudrup 19:64 7004 27 Apr 1988
	
v Austria
Jores Okore 19:91 7031 11 Nov 2011
	
v Sweden
Victor Nelsson 19:93 7033 15 Jan 2018
	
v Jordan
Jesper Olsen 19:114 7054 12 Jul 1980
	
v USSR
Borge Mathiesen 19:119 7059 12 Sep 1937
	
v Poland
Steen Romer Larsen 19:119 7059 23 Jun 1968
	
v Norway
Jacob Laursen 19:122 7062 05 Feb 1991
	
v Malaysia
Jorgen Iversen 19:134 7074 12 Sep 1937
	
v Poland
Ulrik Le Fevre 19:159 7099 01 Dec 1965
	
v Wales
Nicolai Boilesen 19:175 7115 10 Aug 2011
	
v Scotland
Andreas Cornelius 19:176 7116 08 Sep 2012
	
v Czech Republic
Eiler Holm 19:180 7120 30 Sep 1923
	
v Norway
Allan Simonsen 19:200 7140 03 Jul 1972
	
v Iceland
Egon Jensen 19:217 7157 18 Jun 1957
	
v Finland
Bent Schmidt-Hansen 19:218 7158 03 Jul 1966
	
v England
Benny Nielsen 19:239 7179 11 Nov 1970
	
v Scotland
Svend Aage Eriksen 19:253 7193 22 Apr 1928
	
v Netherlands
Anders Randrup 19:253 7193 26 Mar 2008
	
v Czech Republic
Flemming Lund 19:266 7206 29 Jun 1972
	
v Sweden
Steen S Blicher 19:267 7207 06 Oct 1918
	
v Norway
Poul L Hansen 19:271 7211 03 Nov 1935
	
v Netherlands
Leif Printzlau 19:283 7223 25 Sep 1968
	
v Czechoslovakia
Preben Elkjaer Larsen 19:284 7224 22 Jun 1977
	
v Finland
Arne Sorensen 19:289 7229 12 Sep 1937
	
v Poland
Theis Frydenlund Rasmussen 19:290 7230 28 Apr 2004
	
v Scotland
Pauli Jorgensen 19:297 7237 27 Sep 1925
	
v Finland
Otto Bresling 19:310 7250 17 Nov 1940
	
v Germany
Aage Jorgensen 19:316 7256 14 Oct 1923
	
v Sweden
Henning Munk-Jensen 19:322 7262 30 Nov 1966
	
v Netherlands
Lars Bastrup 19:329 7269 25 Jun 1975
	
v Finland
Nikolai Laursen 19:330 7270 15 Jan 2018
	
v Jordan
Svend Andresen 19:364 7304 19 May 1970
	
v Poland
Henrik Andersen 20:1 7306 08 May 1985
	
v East Germany
John Jensen 20:2 7307 15 May 1957
	
v England
Jonny Molby 20:4 7309 08 Feb 1989
	
v Malta
Vilhelm Jorgensen 20:6 7311 03 Jun 1917
	
v Sweden
Birger Pedersen 20:8 7313 07 Jul 1970
	
v Iceland
Carl 'Skoma'r' Hansen 20:15 7320 02 Jun 1918
	
v Sweden
Svend Jorgen Hansen 20:17 7322 04 Oct 1942
	
v Sweden
Axel Daniel Nielsen 20:22 7327 31 Aug 1938
	
v Finland
Tommy Troelsen 20:31 7336 10 Aug 1960
	
v Finland
Bashkim Kadrii 20:32 7337 10 Aug 2011
	
v Scotland
Thomas Kahlenberg 20:41 7346 30 Apr 2003
	
v Ukraine
Arne Karlsen 20:50 7355 02 Dec 1959
	
v Greece
Niels Bennike 20:55 7360 30 Sep 1945
	
v Sweden
Simon Kjær 20:72 7377 06 Jun 2009
	
v Sweden
Carl Stoltz 20:88 7393 27 Sep 1925
	
v Finland
Poul-erik Thygesen 20:89 7394 14 Oct 1970
	
v Portugal
Flemming Nielsen 20:100 7405 04 Jun 1954
	
v Norway
Soren Lerby 20:112 7417 24 May 1978
	
v Republic of Ireland
Per Frandsen 20:113 7418 30 May 1990
	
v West Germany
Haldur Lasthein 20:118 7423 27 Sep 1925
	
v Finland
Yussuf Poulsen 20:118 7423 11 Oct 2014
	
v Albania
Miklos Molnar 20:148 7453 05 Sep 1990
	
v Sweden
Knud HM Andersen 20:154 7459 12 Sep 1937
	
v Poland
Daniel Agger 20:172 7477 02 Jun 2005
	
v Finland
Mogens Berg 20:174 7479 29 Nov 1964
	
v Greece
Vilhelm Wolfhagen 20:174 7479 05 May 1910
	
v England
Tom Sondergaard 20:178 7483 28 Jun 1964
	
v Sweden
Kaj Uldaler 20:182 7487 29 May 1927
	
v Norway
Flemming Povlsen 20:182 7487 03 Jun 1987
	
v Czechoslovakia
Rasmus Kristensen 20:184 7489 11 Jan 2018
	
v Sweden
Povl H Frederiksen 20:188 7493 14 Oct 1970
	
v Portugal
John Sivebaek 20:193 7498 06 May 1982
	
v Sweden
Mikkel Duelund 20:196 7501 11 Jan 2018
	
v Sweden
Nicolai Jørgensen 20:207 7512 10 Aug 2011
	
v Scotland
Pione Sisto 20:212 7517 04 Sep 2015
	
v Albania
Jon Dahl Tomasson 20:212 7517 29 Mar 1997
	
v Croatia
Rene Moller 20:218 7523 21 Sep 1966
	
v Hungary
Simon Møller Vollesen 20:222 7527 05 Sep 2018
	
v Slovakia
Henry Nielsen 20:223 7528 26 Nov 1933
	
v Belgium
Poul Pedersen 20:233 7538 21 Jun 1953
	
v Sweden