USSR v East Germany, 26 April 1989

Score3-0 to USSR
RefereeKenneth J Hope
CompetitionFIFA World Cup Group 3
VenueDinamo Stadium, Kiev
Attendance100,000

3  USSR

Manager: Anatoli Bychovets

0 East Germany

Goals:

Igor Dobrovolski 3 G
Gennadi Litovchenko 22 G
Oleg Protasov 40 G

Goals:

Starting lineup:

Goalkeeper Rinat Dasayev
Defender Oleg Kuznetzov
Defender Oleg Luzhny
Midfielder Sergei Aleinikov
Midfielder Gennadi Litovchenko
Midfielder Vasili Rats
Midfielder Aleksandr Zavarov
Forward Oleg Protasov

Substitutions:

Yuri Savichev for Igor Dobrovolski 75
Vasili Kulkov for Sergei Aleinikov 80

Substitutions:

Heiko Marx for Ralf Hauptmann 46
Ulf Kirsten for Heiko Scholz 55

On the bench:

Defender Vasili Kulkov

On the bench:

Forward Ulf Kirsten

3  USSR

Manager: Anatoli Bychovets

Goals:

Igor Dobrovolski 3 G
Gennadi Litovchenko 22 G
Oleg Protasov 40 G

Starting lineup:

Goalkeeper Rinat Dasayev
Defender Oleg Kuznetzov
Defender Oleg Luzhny
Midfielder Sergei Aleinikov
Midfielder Gennadi Litovchenko
Midfielder Vasili Rats
Midfielder Aleksandr Zavarov
Forward Oleg Protasov

Substitutions:

Yuri Savichev for Igor Dobrovolski 75
Vasili Kulkov for Sergei Aleinikov 80

On the bench:

Defender Vasili Kulkov

0 East Germany

Goals:

Substitutions:

Heiko Marx for Ralf Hauptmann 46
Ulf Kirsten for Heiko Scholz 55

On the bench:

Forward Ulf Kirsten