Turkey v Yugoslavia, 12 July 1936

Score3-3
RefereeAvraham Klein
CompetitionInternational Friendly
VenueGalatasaray, Istanbul
Attendance8,000

Goals:

SEREF Gorkey 4 G
NIYAZI Sel 42 G
FIKRET Arican 82 G

Goals:

Blagoje Marjanovic 14 G
Aleksandar Tomasevic 37 G
Aleksandar Tirnanic 60 G

Cards:

Cards:

Jovan Spasic 88 R

Goals:

Blagoje Marjanovic 14 G
Aleksandar Tomasevic 37 G
Aleksandar Tirnanic 60 G

Cards:

Jovan Spasic 88 R