Poland v USSR, 05 September 1972

Score2-1 to Poland
RefereeHenry Oberg
CompetitionOlympics Group B 2nd round
VenueRosenau
Attendance30,000

2  Poland

Manager: Kazimierz Gorski

1  USSR

Manager: Aleksandr Ponomariev

Goals:

Kazimierz Deyna penalty 79 P
Zygfryd Szołtysik 87 G

Goals:

Oleg Blokhin 29 G

Starting lineup:

Goalkeeper Hubert Kostka
Defender Zygmunt Anczok
Defender Jerzy Gorgon
Defender Zbigniew Gut
Midfielder Leslaw Cmikiewicz
Midfielder Zygmunt Maszczyk
Forward Kazimierz Deyna
Forward Robert Gadocha

Starting lineup:

Goalkeeper Yevgeni Rudakov
Defender Evgeny Lovchev
Midfielder Murtaz Khurtzilava (captain)
Midfielder Viktor Kolotov
Midfielder Yozhef Sabo
Forward Oleg Blokhin

Substitutions:

Jerzy Kraska for Jerzy Gorgon 35
Zygfryd Szołtysik for Zbigniew Gut 69

Substitutions:

Vladimir Onishchenko for Vyecheslav Semenov 80
Anatoli Kuksov for Oganes Zanazanian 87

On the bench:

Midfielder Zygfryd Szołtysik

On the bench: